Ateş, “Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi Projesi (URAYSİM) ülkemiz adına raylı sistemler alanında önemli bir projedir. Şehrimiz cumhuriyet öncesinden beri raylı sistemler konusunda ülkemize önderlik etmiş, URAYSİM ile de bu özelliğini pekiştirecektir” dedi.

Ateş’in açıklaması şöyle:

“Partimiz dışa bağımlılığı azaltacak her türlü projeyi destekler. Bu proje sayesinde de yurtdışında yaptırmak zorunda olduğumuz raylı sistemlerin testlerini ülkemizde gerçekleştirilebilecek ayrıca yurtdışından bu testleri yaptırmak isteyenler olacağı için de ülkemize katma değer getirecektir. Bunun yanı sıra araştırma merkezinde yapılacak akademik çalışmalarda raylı sistemler alanında ülke olarak gelişme kaydetmemizi sağlayacaktır.

Son günlerde şehrimizde yaşanan tartışmalar adına il başkanlığımızın bu proje ile ilgili görüşleri projenin hayata geçirilmesi yönündedir. Büyükşehir Belediyesinin bu projeye 2012 yılında tamam deyip gerekli planların meclisten geçirilmesinin ardından geçtiğimiz ay yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurmasına anlam veremedik. Yürütmeyi durdurma için açılan dava ile tam olarak ne amaçlandığı kamuoyuna açıklanmalıdır. Projenin %70’e yakınının tamamlandığı kabulüyle, yürütmeyi durdurma ve alınabilecek iptal kararları ile bugüne kadar yapılan imalatların boşa gitme durumu söz konusu olup il başkanlığı olarak bu kararı olumlamadığımızı belirtmek isteriz. Değil böyle büyük bir proje, en ufak milli servetimizin bile boşa gitmesinin karşısında olduğumuzu beyan etmek her şeyden önce vatandaşlık görevimizdir.

Tarım dışı alanlarda oluşturulmalı
Tarım arazilerinin efektif değerlendirilmesi adına, bu araziler üzerinde tarım dışı yapılacak her türlü çalışma yine kaynaklarımızın boşa kullanılması anlamına gelmektedir. URAYSİM projesi için ESO yönetiminin belirtmiş olduğu hafif raylı sistemler ihtisas sanayi alanının yapılması da zaruri bir durumdur, hatta sanayi alanının yanı sıra konaklama alanları ile kamusal hizmet alanları da oluşturulması gerekmektedir. Ancak partimiz bu yapılaşma alanlarının ilçedeki tarım dışı alanlarda oluşturulması gerektiğini savunmaktadır. Bunun dışında tarım arazileri içerisine yapılacak her türlü planlı alanın karşısındayız. BEBKA’nın (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) 2012 yılında hazırlamış olduğu Alpu ilçesi raporuna göre; Alpu İlçesinin Yüzölçümü 1.059.130 dekar, 400.490 dekar tarım arazisi, 389.640 dekar orman arazisi, 220,700 dekar çayır-mera, 48.300 dekar tarım dışı arazidir. URAYSİM projesi için gerekli hizmet alanları hemen yanı başına yapılmak zorunda değildir. Yapılması zaruri hizmet alanları için ilçede bulunan 48.300 dekar tarım dışı alanın içinde yeterli alan bulunabileceğine inanıyoruz. Kentimize katma değer yaratacak böyle bir yatırımın teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyor, ama aynı zamanda ekolojik faktörlerin gözetilmesi gerektiğini de vurguluyoruz.”