Bu fiyata satış rekoru kırdı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz araç Bu fiyata satış rekoru kırdı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz araç

Laiklik ilkesi, 1924 Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle; 2. maddeye devletin nitelikleri olarak “TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir. Daha sonra 1961 Anayasası’nda ve son olarak 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde laiklik ilkesi Cumhuriyetimizin nitelikleri arasına “TÜRKİYE Cumhuriyeti, toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” şeklinde yer almıştır. Anayasamızın 4. maddesinde laiklik ilkesi, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri arasında sayılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliği olarak laiklik, 5 şubat 1937 yılında anayasasının değiştirilmez hükümleri arasına girdi. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, bu devrimin 87. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

" Anayasal düzeni ve laikliği savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Süllü, "Laiklik ilkesi, 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa'ya eklenerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik temeller üzerinden yükseleceği kesin olarak tanımlanmıştır. Böylece, hukuk sisteminin ve devlet yönetiminin din kurallarına göre yürütülemeyeceği karara bağlanmıştır. Herkesin kendi din veya inancını özgürce yaşamasının ve farklı inancı olanların da yasal güvencesi laiklik ilkesidir. Kimilerinin iddia ettiği gibi, dinsizlik ya da din karşıtlığı değil; gerçek anlamda din ve vicdan özgürlüğüdür. Laikliğin Anayasa'ya eklenişinin 87. yıl dönümünde, "Şeriata düşmanlık dinin bizatihi kendisine husumettir. Türk demek, aynı zamanda Müslüman demektir" söylemleri ve adliye koridorlarında atılan şeriat çığlıklarına, hilafet çağrılarına sessiz kalmak demokratik cumhuriyetin altını oymaktır. İslamiyet ile şeriatın aynı şey olduğunu söylemeye kalkıp, şeriata karşı çıkmanın İslamiyet'e karşı çıkmak olduğu söylense de toplumda ayrışma yaratılarak ülkenin toplumsal barışı tehdit edilmektedir. Laikliğin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na eklenmesinin 87. yıl dönümü kutlu olsun! Hukuk devletini, Anayasal düzeni ve laikliği savunmaktan asla vaz geçmeyeceğiz." 

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi