KESK’e bağlı SES Eskişehir Şube Başkanı Bülent Yıldırım, kamuda tasarruf paketi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Kamuda tasarruf paketinin halkın birçok hakkını gasp edeceğini söyleyen Yıldırım, “Hastanelerden randevu alamayan, yılarca prim ödediği halde sosyal güvenlik sistemini finanse etmeye mahkum edilen, vergisini peşin ödeyen ve her koşulda fedakarlık yapan ancak vergilerinin karşılığını hiçbir şekilde alamayan emekçiler,  sağlık ve sosyal hizmete emekçilerine yine angarya, dayatma, özlük haklarını tırpanlama,  tuttuğu nöbetin parasının ödenmemesi, yüz binlerce eksik personele çalışmalarına rağmen sadece emekli olan sayısıyla istihdam kararı ile giderek iş doyumu ve tükenmişliği daha da  kötüleşecek bir tablo çıkmıştır” dedi.

“SAĞLIK ALANINDA KAPATILACAK MERKEZLERDEN BAHSEDİLİYOR”

“Sağlık alanında kapatılacak merkezler, istasyonlardan söz edilmektedir. Ek mesailerin kaldırılacağı tebliği edilmektedir” diyen Yıldırım, “Bu halka nasıl hizmet götürecek, hizmet kalitesini yükseltecek Sayın Maliye Bakanı aslında diyor ki; her şey daha adaletsiz olacak, hizmet almanız kötüleşecek, sizden vergi almaya devam edeceğim ama size de vermeyeceğim demek istiyor. Aynı zihniyet; çalışanların SGK, Emekli Sandığı, Bağ Kur primlerini ve emekçilerin işsizlik primlerini sermayeye teşvik adı altında, vergi affı adı altında daha çok vermeye devam edeceğim demek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.  

SALDIRI PAKETİNE KARŞI MÜCADELE PAKETİ

Yıldırım konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu zihniyeti; döviz bazlı ve ödeme garantili projeleri iptal etmeye, şatafatlı gezileri sadeleştirmeye, halkın ortak mallarını peşkeş çekmemeye, ballı kaymaklı maaş alan yandaşlığı bitirmeye, gereksiz yatırımları durdurmaya, çalışanların cebinden ellerini çekmeye davet ediyoruz. Çünkü artık dayanacak gücümüz kalmamıştır. Konfederasyonumuz KESK’in çağrısıyla; zaten yetersiz olan kamu yatırımlarının ve kamu personeli istihdamının kısılmasından esnek ve uzaktan çalışma ile güvencesiz istihdamın arttırılmasına,  angarya çalışmanın arttırılmasından ücretlerin düşürülmesine, lojmanların ve sosyal tesislerin satılmasından servis hizmetlerinin kaldırılmasına kadar uzanan “Saldırı Paketine” karşı bir mücadele programı oluşturmaya, tüm emek ve meslek örgütleri ile ortak bir program ve mücadele hattında buluşmaya dönük çabaları sürmektedir.” 
 

Kaynak: Meltem Karakaş