Metin Güler Ankara'da neyi protesto etti? Metin Güler Ankara'da neyi protesto etti?

Karar'ın haberine göre;  RTÜK'ün 15/A maddesiyle, koşullu erişim sağlayan medya ve internet platformları artık yıllık net satışlarının %1,5'ini Üst Kurul'a ödemekle yükümlü olacaklar. Bu ödemeler, takip eden yılın Temmuz ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'te önemli değişiklikler yapıldı. Bu düzenleme özellikle Netflix, Amazon Prime, Gain, BluTv gibi dijital platformları yakından ilgilendiriyor. Platformlar, eskiden yıllık koşullu erişim gelirlerinin binde beşini Üst Kurul’a öderken, yapılan düzenlemeyle birlikte bu oran %1,5'e çıkarıldı. Bu, platformların üç kat daha fazla ödeme yapacağı anlamına geliyor.

Dijital platformların yanı sıra, Kablolu Yayın Yönetmeliği ve Uydu Yayın Yönetmeliği'nde de değişiklik yapıldı. Buna göre, kablolu ve uydu yayını yapan kurumlar da aynı oranda artan maliyetlerden etkilenecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre, yapılan düzenlemeler şu şekilde;

Net Satış Tanımı Değiştirildi Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi, “Net satış: Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutarı,” şeklinde değiştirilmiştir.

Bazı Maddeler Yürürlükten Kaldırıldı Yönetmeliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrası ve 15. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Koşullu Erişim Ücreti Getirildi Yönetmeliğe eklenen 15/A maddesi ile yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerine yıllık net satışlarının yüzde 1,5’ini Üst Kurul’a ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu ödeme, ilgili yılı izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar yapılacaktır. Ayrıca, Üst Kurul talep ettiğinde, yıllık net satışlarını gösteren bilgi ve belgeleri 15 gün içinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Zor durumda olan kuruluşlara, sürenin bitiminden önce yazılı talep ile 15 gün ek süre verilebilecektir.

Koşullu Erişim Yoluyla Sunulan Yayınlar Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ve 17. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi değiştirilmiş, koşullu erişim yoluyla yayın hizmeti sunanların yıllık net satışlarının yüzde 1,5’ini Üst Kurul’a ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi