Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Strateji Ofisi (UNISDR) ve UNICEF’in 2004 yılında çocuklar için hazırladığı ‘Riskli Alan (Riskland) Eğitim Seti’, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu tarafından desteklenen ‘Riskland Eğitim Seti'nin Türkçeye Uyarlanması ve Öğrencilerin Afet Bilinci Düzeylerine Etkisi’ adlı proje ile Türkçe’ye ve Türk kültürüne uyarlandı. Çocukların afetlere ve afetlerin etkilerinin nasıl azaltabileceğine yönelik farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği projenin yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı gerçekleştiriyor. Projede araştırmacı olarak Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman, Dr. Öğr. Üyesi Ümran Alan, Dr. Öğr. Üyesi Okan Yetişensoy ve Güzel Sanatlar Fakültesi Arş. Gör. Dr. Remzi San görev alıyor.

Proje ile çocuklarda afet risklerinin azaltılması hedefleniyor
Çocuklara oyun aracılığı ile deprem, sel, erozyon gibi doğal afetlere yönelik farkındalık sağlamanın ve bu afetlerin etkilerinin nasıl azaltabileceğini çocuk hakları temelinde kavratmanın amaçlandığı Riskli Alan Eğitim Seti, gerekli izinlerin alınmasının ardından bir kurul tarafından çevrildi. Setin anlaşılırlık ve açıklığı ölçüldükten sonra farklı versiyonların tasarımı gerçekleştirilerek denendi. Son aşamada ise alan testi gerçekleştirilerek süreç tamamlandı. Ülkemizde karşılaşılabilecek afet riskleri çerçevesinde değişikliklerin yapıldığı Riskli Alan Eğitim Seti’nin proje çerçevesinde 250 adet çoğaltılarak Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara dağıtılması planlanıyor. Riskli Alan Eğitim Seti’nde yer alan bilgilendirici broşür, soru kartları, şans kartları gibi materyaller ise açık kaynak olarak üniversitenin resmi internet sitesinde yayınlanıyor.