Biyopolimer Platformu’nun ilk çalıştayı Güncar Banger moderatörlüğünde ilerledi. Açılış, Prof. Dr. Ahmet Çabuk ve Prof. Dr. Dilek Kazan’ın konuşmaları ile gerçekleştirildi.

   Sektörün ve akademinin biyopolimer kaynak ihtiyaçlarını anlama ve bu değişimlere ayak uydurabilme konusunda bilgi ve fikirlerin paylaşıldığı çalıştaya 15 sektör, 7 üniversite, 8 Kamu Kurumu ve bir sivil toplum kuruluşu olmak üzere 60 katılımcı katıldı. Platformun ilk buluşmasında ilgili sektör ve akademik katılımcıların yanı sıra Eskişehir Sanayi İl Müdürlüğü, Eskişehir KOSGEB Müdürlüğü, Eskişehir TSE Müdürlüğü, Bursa, Bilecik, Eskişehir Kalkınma Ajansı, 4 TTO ve Biyoteknoloji Derneği katılımı ile Kamu, Üniversite ve Sanayi iş birliğinin tüm paydaşlarının yer aldığı bir buluşma toplantısı oldu.

Çalıştayın temel hedefi:

   Biyopolimer Platformu çalıştayının amacı öncelikle günümüzde biyopolimer alanında yapılan yatırımların ne durumda olduğunu saptamak ve Yeşil Mutabakat kapsamında sektörü bekleyen tehditlerin tespitini gerçekleştirmektir. Amaçlardan biri de, akademide biyopolimer kapsamında yapılan çalışmaların ne olduğu ve bunların sektöre uyarlanabilirliği hakkında ve biyopolimer odaklı yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirilmesi bağlamında neler yapılabileceği ile ilgili bilgi alışverişi yapmaktır. Çalıştay sonucunda yapılan tespitler ve değerlendirmeler bir raporda sunularak ilgili akademi ve sektör temsilcileri için farkındalığın ve iş birliklerinin artmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Her grup kendi sorularını cevaplayıp paylaştı: 

   Çalıştayda 6 gruba ayrılan katılımcılar, kendilerine yazılı olarak yönlendirilen soruları cevaplayıp çözüm önerilerini çalıştay sonunda seçtikleri sözcüler aracılığıyla aktardı. 

Görsel 1

Kapanış konuşmasında Prof. Dr. Ahmet Çabuk: “Bu adım Eskişehir'in Türkiye'deki ilkleriyle tanınan tarihine uygun bir şekilde atıldı.”  dedi.

   Eskişehir, tarih boyunca bilim ve sağlık alanında önemli bir konuma sahip olmuştur. Kurtuluş Savaşı döneminde Ahmet Şefik Kolaylı liderliğinde geliştirilen sığır vebası aşısı gibi önemli tıbbi başarılar, şehrin bilimsel itibarını güçlendirmiştir.  Biyopolimer Platformu, ülkedeki biyopolimer alanındaki gelişmelere öncülük etme vizyonunu taşıyarak anlamlı bir adım atmıştır. Eskişehir'de gerçekleştirilen bu ilk çalıştay, şehrin bilimsel ve teknolojik potansiyelini daha da artırmış ve ulusal düzeyde öncü bir konuma gelmesine katkı sağlamıştır.

Kaynak: Bülten