Yapılan açıklamada, "Uzman öğretmenliğe esas hizmet süresinin 5 yıl, başöğretmenlik için 10 yıl olmasını istiyoruz.
 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Müfettişi, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı ve Araştırmacı kadrosunda bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen unvanları verilmesini ve bu unvanların mali haklarından yararlanmalarını istiyoruz.
ÖMK taslağına göre; eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmede sınav, eğitim ve tekrar sınav gibi ciddi bir süreç planlanmaktadır. Bu kadar uzun bir sürece tabi tutularak eğitim kurumlarına yönetici olanlara, görevlendirme değil, atamaları yapılmalı, 4 yılda bir keyfi değerlendirme değil, kadro verilmeli, yöneticilik ikincil görev olmaktan çıkarılarak kadrolu güvence verilsin istiyoruz.
Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasını istiyoruz.
Eğitimciye yönelen şiddete karşı faili cezalandıran ve caydıran yaptırımlar ve tedbirler getirilmesini istiyoruz.
Adaylığı kaldırılmış bütün öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz.
Ek ders birim ücretine esas gösterge rakamının, toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirdiğimiz ve müzakere ettiğimiz şekilde 230'a çıkarılmasını istiyoruz.
 Öğretmen mesleğini güvencesiz hale getirecek, öğretmeni müfettiş raporlarıyla geri hizmete çekme yönündeki yasal düzenleme planlamasından derhal vazgeçilmesini istiyoruz.
Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere ilave malî haklar verilmesini istiyoruz.
›Terör eylemleri veya terörle mücadele sırasında vefat edenlere şehit, yaralanan, engelli hale gelen eğitim çalışanlarına da görev malüllüğü, vazife malûllüğü hakkı tanınmasını istiyoruz." denildi.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi