Eskişehir'de scooter kabusu! Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı Eskişehir'de scooter kabusu! Yaya yolundan giden scooter kadına çarptı

Duyuruda, 12 Ocak 2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre, zamanında ödenmeyen aidatların kanuni faizlerle birlikte tahsil edileceği hatırlatıldı.

Duyuruda, aidat borçlarının zamanında ödenmemesi durumunda öncelikle ihtarname gönderilerek ödeme için süre verileceği, ancak bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde icra yoluyla tahsil edileceği belirtildi. Ayrıca, ölen üyelerin mirasçılarından miras payları oranında oda aidatlarının talep edilebileceği ve bu konuda yasal süreçlerin işleyeceği ifade edildi.

Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada, aidat borcu bulunan üyeler hakkında yasal takiplerin başlatılacağı ve bu süreçte oluşabilecek adli ve idari yaptırımların uygulanacağı vurgulandı. Ayrıca, Ziraat Odası'nın sadece kanunların gerektirdiği uygulamaları yerine getirmekle sorumlu olduğu belirtildi.

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi