ESTÜ'den Derin Uzay Sohbetleri buluşması ESTÜ'den Derin Uzay Sohbetleri buluşması

Eskişehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler, Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi hakkında:

Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle İhtiyar Heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçime katılmak isteyenlerin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından yararlanamayacakları, ancak seçime girecek kişilerin oy verme gününden önce, resimli veya yazılı tanıtıcı nitelikteki matbuatlarda bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Oy pusulalarının adaylar tarafından beyaz kâğıda bastırılabileceği, çoğaltılabileceği veya kapalı oy verme yerinde seçmenler tarafından beyaz kâğıda yazılabileceği ifade edilmiştir.

Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle İhtiyar Heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, köy ihtiyar meclisi üyeliği için belirlenen isim sayısına uyulması gerektiği, bu sayının nüfusa göre belirlendiği ve oy pusulalarının seçim gününden önce seçilen ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri tarafından dağıtılabileceği belirtilmiştir.

Ad ve soyadları aynı olan muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üye adlarının yanına parantez içinde anne-baba adlarının yazılabileceği, aynı olduğu durumda ise doğum tarihinin eklenmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Seçime katılan kişilerin bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulu gözetiminde kapalı oy verme yerine koyabilecekleri ve seçim gününden önce de dağıtabilecekleri vurgulanmıştır.

Oy pusulaları için sadece beyaz kâğıdın kullanılabileceği, renkli kâğıtlara basılmış veya yazılmış oyların geçersiz sayılacağı hatırlatılmıştır.

Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle İhtiyar Heyeti oy pusulalarının, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimleri oy pusulası ile aynı zarfa konularak ilgili oy sandığına atılması gerektiği ifade edilmiştir.

Kaynak: Eskişehir. Net Haber Merkezi