Yaşanan depremler sonrasında TMMOB Eskişehir adına İKK Sekreteri Yahya Kaya yaralılara şifa, herkese ise baş sağlığı diledi. Ardından yaptığı açıklama ise şu şekilde; 

TÜM ÜLKEMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYOR, ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ DAYANIŞMA VE YARDIM İÇİN SEFERBER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki büyük depremde başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye ve Diyarbakır illeri olmak üzere çok geniş bir bölgede büyük bir yıkım yaşanmıştır.

Depremin büyüklüğü, afetin yaşandığı alanın genişliği ve yapıların durumu depremin sonuçlarını daha da ağırlaştırmıştır. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve ulaşım imkanlarının kısıtlılıkları depremzedelerin yaşam koşullarını daha da olumsuz hale getirmektedir.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulumuz ve Odalarımızla birlikte bir seferberlik içine girmiş bulunuyoruz.

Bölgedeki arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına yardımcı olabilmek, yardım faaliyetlerine destek sağlayabilmek için resmi kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmak için girişimlerimiz sürmektedir. İlk günden; içerisinde şehrimizden de inşaat mühendisleri ve mimarların bulunduğu tüm Türkiye’den 6 binin üzerinde üyemiz hasar tespit çalışmaları için gönüllü olmuştur. Şehrimizde başlattığımız yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler bugün itibari ile Gazi Antep, Elbistan ve Hatay’a iletilmek üzere yola çıkmıştır. Temin edebildiğimiz kırıcı-delici el aletleri arama kurtarma ekiplerine ulaştırılmaktadır.

Bu zorlukları hep birlikte ve dayanışmayla aşacağız.

Tüm bu acıların tekrar tekrar yaşanmaması için doğruları söylemeye devam edeceğiz! Bu vesile ile şehrimiz açısından da bazı gerçekleri kısaca tekrar etmek istiyoruz.

Jeoloji Mühendisleri Odamızın işaret ettiği gibi… Evet şehrimizde de gelecekte bir deprem bekliyoruz…

İnşaat Mühendisleri Odamızın işaret ettiği gibi… Özellikle belirli bölgeler yapı stoğu açısından oldukça riskli. Şehrin yapı stoğu envanteri çıkarılmalı ve yenilenmesi için zaman kaybedilmeden harekete geçilmeli…

Kentsel dönüşümün yapı güvenliği için gerçekleştirilmesi, kamusal bir yapı denetimi sistemin kurulması, mühendislik hizmetlerinin inşa sürecinde maliyet külfeti olarak değil özne olarak görülmesi, imar aflarıyla ruhsatlandırılan kaçak yapılara gerekli inceleme ve uygulamaların yapılması, şantiye şefliğinin tam zamanlı olarak yapılması başlıca önlemlerdir.

Yoksulluğun ve can güvenliğinden bile yoksunluğun; kural dışılığın ve kaderciliğin değil bilimsel gerçeklerin hâkim olması için mücadelemiz sürecek.