Miras hakkına sahip olanlar için önemli bir gelişme. Kardeşler arasındaki miras paylaşımında yapılan değişiklikler duyuruldu.


O ŞART KALKTI

Artık kardeşler arasındaki miras paylaşımı anlaşmaları yazılı olarak yapılabilir ve bu anlaşma, her iki tarafın imzasını taşıdığı takdirde geçerlilik kazanır. Miras paylaşımında noter tasdikli sözleşme şartı ortadan kaldırıldı.

Paylı mülkiyet belgesi alabilmek amacıyla gerekli olan tapu ve noter işlemlerinin yanı sıra sınır durumlarının belirlenmesi ve parsellerin tanımlanması gerekiyor.

Ayrıca, miras yoluyla elde edilen bir evin kardeşe devri için yazılı bir sözleşme yeterlidir. Ortak tapu satışı için ise öncelikle ortakların bir araya gelerek ortak bir karar alması gerekiyor.


BU ŞEKİLDE DAĞITILIYOR

Bu işlemler sırasında hissedarın, tapuda hazır bulunarak tapu devrini tamamlaması gerekirken, alternatif olarak tüm hissedarlar adına hareket edecek bir avukata vekaletname verme seçeneği de bulunuyor.

Satış işlemi tamamlandıktan sonra hissedarın payı diğer hissedarlara ödenir. Müşterek tapu devri sürecinde, tüm hissedarların tapu alması gerekmekte ve hisselerin bölünmesi, tapu sicilinde ayırma yoluyla gerçekleştirilir.

Kaynak: Haber Merkezi