Ev satışı ve tapu işlemleri gibi konularda milyonlarca vatandaş haklarını öğrenmeye çalışıyor. Hisseli tapu sahipleri için bazı işlemler daha kolay hale geldi.

Artık kardeşler arasında kalan taşınmazların devri için noter işlemi zorunluluğu kalktı. Mirasın payının kardeşe devri için yazılı bir sözleşme yeterli oluyor.

Ayrıca, miras kalan bir evin kardeşlere devri için de yazılı bir sözleşme yapılması gerekiyor. Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması önemli.

Mirasın payının kardeşe devri için noter onaylı bir sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca, miras kalan bir evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterlidir.

Miras payının kardeşe devredilmesi hususunda kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve her iki tarafın imzalaması yeterli oluyor.


HAZIR OLMASI GEREKİYOR

Hisseli tapuların satışı için hisse sahiplerinin ortak karar alması ve tapuda hazır bulunması gerekiyor.

Tapu devri için mirasçılar avukata vekalet verilebiliyor. Hisseli tapu alırken ise Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak, sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir.

Eğer hissedarlar tapuda bulunmazsa, avukata vekalet verme hakkı da bulunmaktadır. Tapu kütüğünde yapılan ayırma işlemi ile hisseler bölüşür.

Kaynak: Haber Merkezi