Candemir mesajda, "Türkçe okuyor, Türkçe düşünüyoruz. Sevdamız Türkçe, işimiz Türkçe, hayatımız Türkçedir.
Türk dili ve medeniyetinin mihenk taşlarından biri olan bizim Yunus "Yunus Emre'nin" ebediyete irtihalinin 703. yılı hasebiyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz hafta da Yunus Emre Kültür Sanat Haftası olarak Yunus Emre anısına düzenlenir.
Yunus Emre Türk düşünüş edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Onun şiirlerinde hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve barış gibi hakim konular duru bir Türkçe ile ifade edilmiştir. En çok bilinen "Sevelim Sevilelim" şiirinde şu dizeler onun dünya barışını ve sevgiyi anlamlı kılmasını özetler niteliktedir;

"Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz"

Derviş Yunus Emre, yaşadığı yüzyılın çok ötesinde bir şair olmayı muvaffak kılmış bir şahsiyet olup, temel felsefesini insanî değerler üzerine inşa etmiştir. Bunun en açık örneklerinden biri ise "yetmiş iki millete bir göz ile bakmak" sözüdür. İnsanlığı ayrıştırmadan, tek bir çatı altında toplamayı şiirlerinde şiar edinmiştir.

Bizim Yunus diye gönüllerimize nakşettiğimiz, tüm dünyaya mal olmuş kıymetli mutasavvıf Yunus Emre, Eskişehir'imiz için de önemli bir değerdir. Sivrihisar'ın Yunus Emre köyünde (Sarıköy) yaşadığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir ve mezarı da Yunus Emre Köyünde bulunmaktadır. Farklı şehirlerde kabrinin bulunması da,
Türk Milletinin ona verdiği değere ve sahip çıktığına dair bir delildir. Aşık Yunus Emre'nin, dünyaya tanıtılması hem de yurdumuzda bir kez daha değerinin anlatılması, anlaşılması ve dahi idrakına varılabilmesi, onun mirası olan Türkçenin öneminin vurgulanması bilinçli ve doğru kullanılmasının sağlanması hasebiyle 2021 yılının "Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe" adıyla kutlanması kararı alınmıştır. Bizler de, Bizim Yunus'un dilindeki sadeliğini ve bir o kadar da mânâdaki ihtişamını, şiirlerindeki Türkçenin mükemmelliğini anlayıp, aktarmak gayesindeyiz. Ve onun şiirlerinde işlemiş olduğu barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü insan, doğa sevgisi ve ilahı aşkı hayatımızın her alanına ilmek ilmek nakşetmeliyiz. Böylesine değerli bir şahsiyeti, dervişi, aşığı, mutasavvıfı sadece anmak kâfi gelmeyeceği için anlamanın, mâneviyatına varmanın da ehemmiyet arz ettiğini bilmek gerekiyor. Bu vesileyle bundan 703 yıl evvel Hakk'a vuslatı gerçekleşen, çağının çok ötesinde yaşayan Yunus Emre'yi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor/anlıyoruz.
Miskin Yunus söyler sözün Yaş doldurmuş iki gözün Bizi bilmeyen ne bilsin Bilenlere selâm olsun.."

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi