ESTÜ, 6 Şubat Depremleri Anma ve Farkındalık programı gerçekleştirecek ESTÜ, 6 Şubat Depremleri Anma ve Farkındalık programı gerçekleştirecek

Laiklik ilkesi, 1924 Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle; 2. maddeye devletin nitelikleri olarak “TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir. Daha sonra 1961 Anayasası’nda ve son olarak 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde laiklik ilkesi Cumhuriyetimizin nitelikleri arasına “TÜRKİYE Cumhuriyeti, toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” şeklinde yer almıştır. Anayasamızın 4. maddesinde laiklik ilkesi, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri arasında sayılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliği olarak laiklik, 5 şubat 1937 yılında anayasasının değiştirilmez hükümleri arasına girdi. Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu, bu devrimin 87. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

"Bu ilkelerin zedelenmesine neden olacak hertürlü uygulama, kadını ve toplumu uygarlık ve çağdaşlık çizgisinden onarılamaz biçimde koparacaktır"

Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu açıklamasında şu cümelelere yer verdi; "Anayasamızın 24. Maddesinde "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir." Hükmü ile koruma altına alınmış olan Laiklik ilkesi ilk kez 5 Şubat 1937
tarihinde Anayasa'da yer almış olup, 1961 Anayasasında olduğu üzere yürürlükte olan 1982 Anayasanın da değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri" arasındadır. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine sarsılmaz bağlılık öncelikli olarak kadının insan hakları ile temel insan hak ve özgürlüklerinin, insan onuruna yaraşır barışçıl bir toplum yaşamın teminatıdır. Bu ilkelerin zedelenmesine neden olacak hertürlü uygulama, tüm kurumları ile devleti, kadını ve toplumu uygarlık ve çağdaşlık çizgisinden onarılamaz biçimde koparacaktır." dedi.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi