Yeni düzenlemeyle birlikte miras bırakan, miras paylarını çocukları arasında yeniden düzenleyebilir.

Mirasın yarısını bir çocuğuna bırakırken, diğer yarısı saklı pay olarak diğer çocuklar arasında eşit şekilde dağıtılır.

Ancak saklı payın ihlal edilmesi durumunda mahkeme kararıyla vasiyetname iptal edilebilir.

Bu düzenleme, miras paylaşımında adil bir denge kurmayı amaçlamaktadır. Saklı payın korunması, mirasçıların haklarının güvence altına alınmasını sağlar.

Türk Medeni Kanunu'nun 510. Maddesi uyarınca, bir mirasçı miras bırakana ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlediğinde veya aile hukukundan kaynaklanan görevlerini önemli ölçüde yerine getirmediğinde mirastan çıkarılabilir.

Miras bırakana doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne sebep olan çocuk, kanunen mirastan mahrum edilebilir. Bu durumda, diğer kardeşler mirası kendi aralarında paylaşabilir.


O EVLAT FAZLA PAY ALACAK!

Bir kişi, mal varlığının çocukları arasında farklı oranlarda dağıtılmasını istiyorsa, bu isteğini resmi bir vasiyetname ile dile getirebilir. Ancak, bu durumda göz önünde bulundurulması gereken önemli bir kural bulunuyor. Miras bırakacak kişi, mal varlığının yarısını çocukları için saklı pay olarak ayırmalıdır.

Yani, miras bırakan kişi çocukları arasındaki miras paylarını değiştirebilir. Mirasın yarısını bir çocuğuna bırakabilirken, diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklar arasında eşit şekilde dağıtılır.


MAHKEME KARARI GEÇERLİ

Saklı pay, miras bırakanın vefatından sonra bile vasiyetname yoluyla başkasına devredilemez. Mirasçı, mirasın diğer yarısını bir çocuğuna bırakarak kardeşler arasında farklı oranlarda dağıtım yapabilir.

Ancak bu dağıtımın, diğer kardeşlerin saklı pay haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Saklı payın ihlal edilmesi durumunda, mahkeme kararı ile vasiyetname iptal edilir.

Miras dağıtımı sırasında, eğer miras bırakanın alt soyu yani çocuğu veya torunu yoksa, mirasın paylaşımı ölen kişinin diğer yakın akrabalarına, belirli bir sıralama doğrultusunda yapılır.

Kaynak: Haber Merkezi