Eskisehir.Net Dergi’nin 31’nci sayısının kapağında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in makam odasında yer alan ‘kurtuluş belgesi’ yer alıyor. Yılmaz Hoca’nın bir web sitesinde görüp satın aldığı tarihi belgede; Diyanet İşleri Reisliğinin 1930 yılında Büyük Erkanı Harbiye Reisliğine sorduğu “Eskişehir’in kurtuluş günü ne zaman” sorunun cevabı görülüyor. Harp Tarihi Encümeni 27 Ağustos 1930’da Diyanet İşleri’nin sorduğu soruya 9 Eylül 1930’da cevap veriyor. Resmi yazıda “İstiklal harbinde Eskişehir 20 Temmuz/337 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal ve 2/Eylül/338 tarihinde tarafımızdan istirdat edilmiştir efendim.” Belgenin imza kısmında “Büyük Erkanı Harbiye Reisi Müşür” yazısıyla Fevzi Paşa’nın imzası görülüyor.
Kurtuluş Savaşı’nın beş önemli meydan muharebesinden üçüne ev sahipliği yapan Eskişehir, 20 Temmuz 1921 ile 2 Eylül 1922 arasında Yunan işgaline uğramıştır.