İzin belgesi sahibi tarafından kiralanan konutları kendi adına üçüncü kişilere kiraya verenler, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası ile cezalandırılacak.

Ayrıca, izin belgesi olmayan konutların turistik kiralama yoluyla kiraya verilmesine katkıda bulunanlar da her bir konut için 100 bin lira idari para cezası ile karşılaşacak. Bu düzenleme, kiralama faaliyetlerinin daha disiplinli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak.


EV SAHİBİNE AİT

Yeni düzenlemeye göre, konut kiralama izin belgesi almak zorunlu hale gelmiştir ve bu belge, ilgili Bakanlık tarafından verilecektir. Başvurular sırasında, turistik kiralama için uygun görülen bağımsız bölümle ilgili tüm kat maliklerinin oy birliğiyle aldığı kararın belgelenmesi gerekmektedir. İzin belgesi alma sorumluluğu kiraya verene aittir.

Turistik kiralama faaliyetlerini yürütenlerin belgelendirme işlemi, A grubu seyahat acentaları aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu süreç, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na uygun olarak yapılacaktır.

İzin belgesi sahibi bir gerçek kişi ise, ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirasçılar tarafından başvuru yapılmazsa veya tüzel kişilik sona ererse, izin belgesi geçersiz hale gelecektir. Ancak, kullanıcı hakları sözleşme süresi boyunca devam edecektir.


KİMLER İZİN BELGESİ ALABİLİR?

Turistik kiralama izin belgesi alan konutlar için Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanacak ve izin belgesi sahibi, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmekten sorumlu kişi olarak kabul edilecektir. Sözleşmeler belirli bir süre sonunda sona erecektir.

Yüksek nitelikli konutlar için izin belgesi düzenleme şartları aranmadan izin belgesi alınabilecek. Kanun, izinsiz kiralama faaliyetlerine ve izin belgesi sahiplerine yönelik cezaları belirlemektedir.

Turistik amaçla konut kiralayanlara, her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi almaları için 15 gün süre verilecektir. Bu süre sonunda izin belgesi almadan faaliyetlerine devam edenlere ise 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve bir kez daha 15 gün süre tanınacaktır.


PARA CEZASI KESİLECEK

İzin belgesi sahibi tarafından kiralanan konutları kendi adına üçüncü kişilere kiraya verenlere, her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacaktır. 

Ayrıca, izin belgesi olmayan konutların turistik kiralama yoluyla kiraya verilmesine katkıda bulunanlar da her bir konut için 100 bin lira idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Aracı hizmet sağlayıcıları, içeriği 24 saat içinde yayınlamadıkları takdirde her bir konut için 100 bin lira idari para cezası ile cezalandırılacaktır. Bu düzenlemelere uymayan aracı hizmet sağlayıcılara her bir konut için ek olarak 100 bin lira daha idari para cezası uygulanacaktır.

İzinsiz kiralama faaliyetlerine devam eden ve bir yıl içinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler için bir milyon lira idari para cezası öngörülmektedir.


30 GÜN İÇİNDE BİLDİRMELİ

Gerekli bilgilerin 30 gün içinde bildirilmemesi, eksik bildirilmesi veya yanıltıcı bilgi verilmesi durumunda 50 bin lira idari para cezası uygulanacaktır. 

Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 30 gün içinde ibraz edilmemesi veya denetime sunulmaması halinde de 50 bin lira idari para cezası verilecektir.

Turistik amaçlı kiralanan konutların yanıltıcı şekilde tanıtılması veya vaat edilen koşulların yerine getirilmemesi durumunda 100 bin lira idari para cezası uygulanacaktır. 

Sözleşmeye uygun olarak teslim edilmeyen konutlar için 100 bin lira, ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda ise 200 bin lira idari para cezası kesilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi