Farklı disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getiren ve sürdürülebilir deprem yönetimini hem Eskişehir hem Türkiye geneli açısından ele alan çalıştay kapsamında; “Sürdürülebilirlik ve Dirençli Kentler”, “Afet Dirençli Kentler ve Gelecekte Var Olmak”, “Deprem: Doğal Felaket mi, Doğurulan Felaket mi?”, “Eskişehir’deki Yapıların Depremselliği”, “Türkiye’deki Depremlerdeki Yapı Hasarı: Kahramanmaraş Depremleri”, “Uzaktan Algılama Teknikleri ile 6 Şubat Depremleri Sonrası Deformasyon Tespiti”, “Yangın Güvenliği ve Sürdürülebilirlik” ve “Deprem Ekonomisi: 6 Şubat Depremlerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” başlıklı oturumlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı