ESO mesajda, "Global ekonominin itici gücü, istihdam destekçisi küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin 27 Haziran DÜNYA KOBİ GÜNÜ KUTLU OLSUN" dedi.

DÜNYA KOBİ GÜNÜ NEDİR?

Dünya KOBİ Günü, her yıl 27 Haziran tarihinde kutlanmaktadır KOBİ'ler, ekonominin bel kemiği olarak bilinir. Yeni istihdam alanları yaratılmasındaki katkıları ve gelişmiş, gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gün geçtikçe daha da vazgeçilmez olmaktadırlar. KOBİ'ler, daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama; düşük yatırım maliyeti ile istihdam yaratma; talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine kolay uyum gösterme; teknolojik yeniliklere yatkın olma; bölgeler arası dengeli kalkınmayı gerçekleştirme; gelir dağılımındaki çarpıklığı asgariye indirme, bireysel tasarrufu teşvik etme, yönlendirme ve hareketlendirme, büyük sanayi işletmelerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısı  olma, politik ve sosyal bakımdan istikrar unsuru olarak, demokratik ve liberal ekonominin temel taşlarından birini oluşturma gibi özellikleriyle tanınmaktadır. Bu sebepten ötürü hatırlanması amacıyla Dünya KOBİ Günü kutlanmaktadır.

Resim

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi