Seminer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın eş faydalanıcı kurum olduğu, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen "Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi" kapsamında düzenlendi. Proje, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülürken kadın-erkek eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerine entegrasyonunu amaçlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerine kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık kazandırılmasının hedeflendiği seminere,belediyelerden yöneticiler ile projenin ortakları ve UN Women Türkiye ofisinden temsilciler katıldılar.

Seminerde kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin temel kavramları, ilkeleri ve yaklaşımları, uygulama araçları ve uluslararası iyi uygulama örnekleri ile KEEDB'nin yerel düzeyde uygulanması konuları ele alındı. Katılımcılar, belediyelerin kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme konusundaki rolü hakkında kapsamlı bilgi edinerek, Stratejik Plan hazırlıklarında bu konunun nasıl ele alınabileceğini tartıştılar.

Kaynak: Bülten