ABİDE açılımı "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" olan, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından iki yıllık dönemler hâlinde; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında kazanmış oldukları bilgi ve becerileri ulusal düzeyde değerlendiren bir araştırmadır.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması; 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri gündelik yaşamda kullanabilme durumlarını gerçek yaşam senaryoları aracılığıyla eleştirel düşünme, problem çözme, muhakeme etme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri üzerinden ölçmektedir. K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli gözetildiğinde bilişsel becerilerin yanında öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerileri de ABİDE araştırması kapsamında uygulanan öğrenci, öğretmen ve okul yöneticisi anketleriyle ölçülmektedir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ABİDE araştırmasının dördüncü döngüsü ABİDE 2024 uygulaması, 81 ilden örneklem olarak belirlenen 2 bin 326 okul ve 230 bin öğrencinin katılımıyla uygulanacak. Uygulama sonrasında açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları, 81 ilden öğretmenlerin katılımı ile puanlanacak.

ABİDE 2024 uygulaması Eskişehir'de 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Uygulamada 4. Sınıflar düzeyinde 15 okul, 8. Sınıflar düzeyinde 17 okul ve 10. Sınıflar düzeyinde 6 okul olmak üzere toplamda 38 okul yer alacaktır.

Kaynak: Bülten