Eskişehir’de 15 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı var. Vakıflar aile, eğitim, gıda, yakacak, barınma sağlık ve özel amaçlı yardım gibi alanlarda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
2023 yılında 102 bin 490 kişiye yardım yapıldı. 2003-2023 yılları arasında yardım alan kişi sayısı ortalama 75 bin kişiydi. Yardım alan kişi sayısı yaklaşık 25 bin kişi artış gösterdi.
2023’te 48 milyon 864 lira yardım yapıldı. 2003-2023 arası 304 milyon 701 lira yardım yapıldı. Yıllık ortalama 15 milyonu bulan yardım miktarı üç kat artarak 48 milyona çıktı.

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKIFLARININ GÖREVLERİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Görevleri;
3294 sayılı Kanunun 7.maddesi uyarınca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu Kanunun amacına uygun çalışmalarda bulunmak üzere, her il ve ilçede, mülki idare amirlerinin tabii başkanlığında Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kurulmuştur. Görevi Fakr-u zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek,Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak ve Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.SYD Vakfımızın görev ve hizmetleri;
1.    2022 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza engelli aylığı , engelli yakını aylığı ve yaşlı aylığı bağlamak.
2.    3294 sayılı kanun çerçevesinde vatandaşlarımızın muhtaç asker aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım aylığı,öksüz-yetim aylığı,şartlı eğitim ve sağlık yardımı,kronik hastalık yardımı adı altında düzenli yardımlardan faydalanmasını sağlamak.
3.    3294 sayılı kanun kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik düzenli olmayan nakdi yardım,kira yardımı,barınma yardımı,ev onarım yardımı ve ayni (kömür yardımı) yardımlarda bulunmak.
4.    Deprem yangın sel vb.gibi afet durumlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi yardım desteğinde bulunmak.
5.    Ülkemiz sınırları içinde yaşayan uluslar arası koruma kapsamında bulunan yabancı uyruklu mültecilerin sosyal uyum yardımı programından faydalanmasını sağlamak ve öğrenim gören çocuklar için eğitim yardımından bulunmak.
6.    Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testi işlemlerini yapmak.
7.    Gelir Getirici Proje destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların istihdamına katkıda bulunmak.
8.    Mevzuat veya vali tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Kaynak: Hakan Türktan