Ehliyet alma şartında flaş değişim: Eskiden alanlar yok artık diyecek Ehliyet alma şartında flaş değişim: Eskiden alanlar yok artık diyecek

Kurulduğu günden bu yana istihdam edilebilir nitelikli mezunlar verme, bilim ve teknolojiye hizmet etme, topluma katkı sağlayan projeler geliştirme hedefiyle faaliyetlerine devam eden Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), güçlü altyapısı, deneyimli akademik kadrosu ve sosyal imkanlarıyla yarım asırlık köklü geçmişinden aldığı güçle sahip olduğu birikim ve tecrübenin üzerinde yükselmektedir.

ESTÜ; 5 Fakültesi (Mühendislik, Fen, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım ve Spor Bilimleri), 3 Meslek Yüksekokulu (Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu), 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ve 3 Enstitü (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ve Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü) ile kalite güvencesini de ön planda tutarak eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

Yeni Açılan Programlar

Eğitim-öğretim alanında gündemi yakalayan ve geleceğe ışık tutan gelişmelerin yaşandığı ESTÜ’de Nisan 2024’te "Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu" kuruldu ve "Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi" açılmasında da son aşamaya gelindi. YÖK tarafından yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirme amacıyla başlatılan çalışma kapsamında; 2024 yılında ESTÜ’de 2 lisans ile 3 önlisans programı açıldı. Yeni açılan ve yakın gelecekte öğrencileri sektörün zirvesine taşıyacak bilgi ve becerilerle donatacak “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce)” ile “Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce)” lisans; “Oyun Geliştirme ve Programlama”, “Bulut Bilişim Operatörlüğü” ile “Robotik ve Yapay Zeka” önlisans programları bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

Bunun yanında yine bu yıl açılan ve oldukça önemli olan Uçak Mühendisliği (İngilizce) ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) bölümleri de yeni öğrencilerini bekliyor. Ayrıca ESTÜ’nün tüm mühendislik programlarında ve Fen Fakültesinin iki programında zorunlu İngilizce Hazırlık Eğitimi, diğer programlarda da isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Eğitimi bulunmaktadır.

Öğrenci Odaklı Üniversite

Öğrenci merkezli, öğrenci temelli, öğrenme kazanımlarına dayanan eğitim yaklaşımını benimsemiş bir kurum olarak mezun vermiş 26 lisans programının 18 tanesinin yetkili kurumlarca akredite edilmiş olması, ESTÜ'nün eğitim-öğretim sürecinde ulusal ve uluslararası standartları sağlama konusundaki duyarlılığının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca ESTÜ'nün Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine açık bir referans olarak görülen ve öğrencilere uluslararası alanda avantajlar sağlayan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkına sahip 15 programı bulunuyor ve bu sayı ile ESTÜ, Türkiye’de en fazla Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanma hakkına sahip ilk 20 üniversite arasında yer alıyor.

Uygulamalı Eğitim İmkânları

Tüm alanlarda; eğitim gören öğrencilerin, yaparak öğrenmelerine fırsat sunan gelişmiş ve güncel laboratuvarlar, atölyeler, spor tesisleri vb. ESTÜ’nün uygulamalı eğitimdeki başarısının önemli girdileri olarak göze çarpmaktadır.

Ayrıca, Üniversitenin sahibi olduğu ve Üniversite tarafından işletilen uluslararası trafiğe açık Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı; Pilotaj programının eğitim uçuşları, Hava Trafik Kontrolü programı öğrencileri için kule uygulamaları, Uçak Bakım Hangarları ise Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik Elektroniği programı öğrencileri için önemli uygulama alanları olarak işlev görmektedir. ESTÜ, Üniversite-Sanayi iş birlikleri çerçevesinde yürütülen proje temelli stajlar, ESTÜ Akademi Programları, zengin seçmeli ders havuzu, disiplinlerarası yandal programları ve daha lisans eğitimi sürecinde öğrencileri araştırma süreçlerine en erken aşamalarda dâhil ederek proje yazma ve yürütme konusunda teşvik eden uygulamalarıyla akademik bilgi ve becerileri uygulama ve projeler ile taçlandıran bir eğitim-öğretim politikasını başarıyla sürdürmektedir.

Doluluk Ve İstihdam Oranları Yüksek

ESTÜ'nün, tüm fakülte ve meslek yüksekokullarına bağlı olan ve YKS veya Özel Yetenek Puanıyla öğrenci alan önlisans ve lisans programlarının hemen hemen tamamının kontenjanı,  her akademik yılda yüksek bir doluluk oranına ulaşmaktadır. ESTÜ mezunlarının mezuniyet sonrası ilk iki yıl içerisinde istihdam edilme oranı %80'in üzerinde olup bazı bölümlerde ise bu oran yıllardır %100 olarak seyretmektedir. 2023 yılında ESTÜ’yü tercih eden adayların %21,08’i birinci tercihleriyle Üniversiteye yerleşmiştir. Pilotaj programına 2023 yılı tercihlerine göre YKS ile Türkiye 725’incisi ilk yerleşen, son yerleşen ise Türkiye 1600’üncüsüdür.

Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşıyor 

Eskişehir Teknik Üniversitesi;Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen ve yeni teşvik sistemi olan "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi" kapsamında, 15 bilim alanında, 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programına, YÖK tarafından öncelikli alan misyonu verilmesinin kararlaştırıldığı listeye "Seramik ve Kompozit Malzemeler" öncelikli alanında girmiştir.

Uluslararasılaşmaya Önem Veriyor

Uluslararası iş birlikleri öğrencilerin eğitim, staj ve araştırma süreçlerine katılımına olanak tanımakta, farklı kültürleri öğrenmelerine ve kişisel becerilerini geliştirmelerine imkân sağlamaktadır. Uluslararasılaşma faaliyetlerinde; öğrenci ve personel değişimi imkânı veren Erasmus+ Programı kapsamında ESTÜ’nün 30’a yakın ülkede 100’ün üzerinde üniversiteyle anlaşması bulunmaktadır. ESTÜ'de lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı 70 farklı ülkeden 400 civarında uluslararası öğrenci eğitim görmektedir.

Sektörle Ortak Akademiler

ESTÜ, Üniversite-sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen "ESTÜ Akademi Programları" (Ford-Otosan, ICI, Eczacıbaşı, Alp Havacılık, Başarsoft, Netcad, TÜRASAŞ, Sişecam, Teknotam vb.) ile öğrencilerinin daha mezun olmadan sektörden uzmanlarla bir araya gelerek belirli alanlarda mesleki becerilerini ve donanımlarını arttırmaya yönelik eğitim almalarını ve kariyer planlamasında özgün deneyimler edinmelerini öncelemektedir.

ESTÜ, TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı ile TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında desteklenen proje/öğrenci sayısı açısından ülkemizde en ön sıralarda yer almaktadır.

ESTÜ’de çok sayıda proje takımı yer bulunmaktadır. Örneğin; bu takımlardan olan ESTÜ Hidroana ve ESTÜ Solar Team ekipleri geçtiğimiz yıl TEKNOFEST yarışlarında Türkiye ikinciliği derecelerini elde etmişlerdir. Ayrıca ESTÜ Hidroana takımı, "Midas" adlı hidrojen enerjili aracıyla Fransa’da düzenlenen Shell Eco Marathon Europe yarışında son üç yıldır sürekli olarak dünyada ilk beş içerisinde yer almaktadır.

Üniversite-Sanayi iş birliklerine önem veren Üniversitede, önemli sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde kurulan yazılım ofisleri sayesinde öğrenciler yarı zamanlı olarak çalışma, gerçek projelerde uzmanlarla çalışma ve tecrübe kazanma şansına sahip olmaktadır.

Kariyer Planlama ve Etkinlikler

Eskişehir Teknik Üniversitesinde; Kariyer Gelişimi ve Öğrenci Destek Birimi, öğrencilerin ve mezunların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelikli bireyler olarak profesyonel hayata atılmalarına destek olmak; mezunlarla etkin bir iletişim ve işbirliği ağının kurulması için gerekli düzenlemeleri yapmak; öğrencilere burs sağlayan dış kaynaklı kurum/kuruluşlarla iletişim halinde olmak ve öğrencilerin burs almalarıyla ilgili organizasyonları yapmak amacıyla faaliyet göstermektedir. ESTÜ, nitelikli mezunlar yetiştirmek adına lisans öğrencilerini araştırma süreçlerine en erken aşamalarda dâhil ederek proje yazma ve yürütme konusunda teşvik etmektedir. Bunun yanında; ESTÜ Kampus Rekreasyonu Ofisi, mevcut kaynakları verimli ve etkin biçimde kullanarak, öğrencilerin ve çalışanların kampus içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı etkinlikler tasarlamakta ve hizmet olarak sunmaktadır. ESTÜ’de her yıl Ekim ayının ilk haftasında Oryantasyon Günleri etkinliği, buna ek olarak Mayıs ayının ilk haftasında da Bahar Şenlikleri düzenlenmekte ve eğitim-öğretim yılının sonunda da 13 bin kişilik stadyumda Mezuniyet Töreni gerçekleştirilmektedir.

ESTÜ’de öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimleri ile mesleki yeterliliklerinin yanı sıra; takım çalışması, iletişim ve liderlik gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirebilmelerine katkı sağlamak ve sosyal ilişkiler, sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık ve kendi kararlarını alabilme gibi konularda kendilerini geliştirebilecekleri fırsat ve ortamları sunabilmek amacıyla Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen 30’un üzerinde öğrenci kulübü faaliyet göstermektedir.

Kaynak: Bülten