Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden biri olan Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temizlik Anonim Şirketi 100 kişilik işçi alım ilanını duyurdu. 

1 Şubat ile 3 Şubat tarihleri arasında açık kalacak iş ilanın detayları belli oldu...

ESPARK işçi alımının detaylar belli oldu

En az ilkokul mezunu olmak.

Türk Vatandaşı olmak,

18-50 yaş arası

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

•  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 

ÇALIŞMA ŞARTLARI

Büyükşehir Belediyesi'ne ait birimlerde haftada 45 saat olarak belirlenmiştir

BAŞVURULAR BU ADRES ÜZERİNDEN

Başvurular [email protected] adresi üzerinden öz geçmiş yoluyla gerçekleşecektir. Değerlendirmeler 04.02.2024 tarihine kadar yapılan başvurulara göre gerçekleştirilecektir.

Ekran Resmi 2024 02 01 09.28.59

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi