Başkan Aydın Emekliler Derneği'ni ziyaret etti Başkan Aydın Emekliler Derneği'ni ziyaret etti

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınacak tedbirleri artırmak amacıyla 81 ile genelge gönderdi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, meslek liselerindeki öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile atölye ve laboratuvarlardaki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Mesleki Eğitim Kanunu, İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Genelgede, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu", "Mesleki Eğitim Kanunu", "İş Kanunu" ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği konularının şubat ve mart aylarında, sonraki yıllarda ise ağustos ayı sonuna kadar düzenlenecek toplantılarda ele alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, bu konudaki denetimlerin artırılması istendi.

Yazıda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, öğretmen ve diğer tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaları ve bu konuda yapılacak çalışmalara yüksek hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı.

Bakanlık ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarındaki aday çırak, çırak ile kalfaların eğitimi ve işletmelerdeki mesleki eğitim konusunda yeni bir karar aldı. Bu kapsamda, işletmelerde verilen mesleki eğitim süreçleri; müfredata ve ilgili mevzuata uygunluk açısından oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişleri tarafından denetlenecek.

Valilik başkanlığında acil gündemli toplantılar düzenlenecek ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alması, valilik tarafından takip edilecek. İşletmeler, tedbirlerle ilgili raporlarını il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna teslim etmek zorunda olacak. Bu kararlar ile ilgili mevzuata uygunluğu denetlemek üzere müfettişler görevlendirilecek.

Bakanlık, valiliklere, il milli eğitim müdürlüklerine ve mesleki eğitim kurumlarına çeşitli sorumluluklar yüklerken, işletmelerden de çeşitli eğitim ve raporlama şartları talep etti. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği konularındaki denetimlerin artırılması, valiliklerde acil gündemli toplantıların düzenlenmesi ve işletmelerin belirli şartları yerine getirmesi önem arz etmektedir. Bu kararlar, öğrencilerin güvenli bir ortamda mesleki eğitim almalarını sağlamak amacı taşımaktadır.

Kaynak: Eskişehir. Net Haber Merkezi