Uzmanlardan bayramda yola çıkacaklara uyarı: Mutlaka bunları yaptırın Uzmanlardan bayramda yola çıkacaklara uyarı: Mutlaka bunları yaptırın

Eskişehir Barosu'nun Dünya Çevre Günü için yayımladığı mesajda; " Dünya Çevre Günü, 1972 yılından bu yana her yıl dünya çapında çevre korumasına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır.
Anayasamızın 56. Maddesinde herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu düzenleme altına alınmış, ayrıca çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek hem devletin hem de vatandaşların ödevi olarak sayılmış; daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin her yurttaş için temel insan hakkı olduğu ana ilke olarak kabul edilmiştir.
Evrende içinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen dünyamızdır. Ne yazık ki dünyamız acil bir iklim değişikliği sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sergilenen sürekli büyüme odaklı ekonomik anlayış da yaşam kaynaklarını hızla tüketmektedir. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik kaynaklı sorunlar bugünün ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye atarken, doğanın her geçen gün artan yükünün azaltılması görevi tek bir bireyden tüm insanlığa, yani her birimize düşmektedir.
Dünyada ve ülkemizde, temiz su kaynaklarımız ve verimli tarım topraklarımız da giderek azalmaktadır. Önümüzdeki süreçte iklim krizi daha yoğun hissedilecek ve iklim kriziyle mücadelede hemen harekete geçilmezse geri dönüşü olmayan bir noktaya varılacaktır. Bu gerçek karşısında gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için artık bir krize dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, sanayi, enerji, ulaşım, tarım ve kentleşme politikalarının bir bütün olarak ele alınması ve harekete geçilmesi gerekmektedir. Çevre sorunları ve iklim krizinin siyaset üstü bir mücadele olduğu gözetilerek; başta bilim insanları olmak üzere, siyasetçilerin, yerel yönetimlerin, merkezi yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun tüm dinamik kesimlerinin bir an önce uyum içerisinde birlikte harekete geçmesi ve kendi yetki alanları içerisinde somut adımlar atmaya başlaması gerekmektedir. Geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmadan doğa ile dost olmaktan başka çaremiz olmadığını hatırlamalı, doğayı hiçe sayan politikalardan vazgeçmeli, gelecek nesillere, çocuklarımıza yaşayabilecekleri bir dünya bırakabilmek için çevre sorunlarının çözümünde ivedi ve etkili adımlar atmalıyız. Eskişehir Barosu olarak yarınlar için birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyor, doğayı ve yaşamı savunan herkese geç olmadan birlikte mücadele çağrısında bulunuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı. 

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi