Eskişehir'de hava nasıl olacak? 3 Şubat Cumartesi hava durumu Eskişehir'de hava nasıl olacak? 3 Şubat Cumartesi hava durumu

Yurtman, “Yeryüzünün en zengin ve en üretken ekosistemlerini oluşturan sulak alanlar, yalnız bulundukları ülkenin değil, tüm dünyanın doğal zenginlik müzeleri. Sulak alanlar yok olurken sadece ekosistemler değil, çevresindeki sosyoekonomik ve sosyokültürel yaşam da yok oluyor. Türkiye’de toplam 2 milyon 155 bin 45 hektar alanı kaplayan, 135 sulak alan bulunuyor. Dünyadaki karbonun yüzde 40’ı sulak alanlar tarafından tutulmaktadır ve bu da 771 milyar tona denk gelmektedir. Dünyadaki canlı türlerinin yaklaşık yüzde 40’ı sulak alanlarda yaşamaktadır” diye konuştu.

Sulak alanların önemini vurgulayan Yurtman, “Yüz binlerce yıllık doğal süreçler sonucu meydana gelen sulak alanlar, ortama karakterize olmuş zengin bitki ve hayvan türleri ile yoğun organizma koleksiyonuna sahip olduklarından, yeryüzünün en önemli genetik rezervleri olma özelliğini barındırırlar” ifadelerini kullandı.

“Çevresel ve insan kaynaklı tehditlerle beraber, su kaynaklarımızı ve sulak alanlarımızı geri dönülmez bir noktaya getiriyor” diyen Yurtman, “Aşırı sulama, zirai ilaçlama, Hesler, Barajlar yer altı su rejimini ile Van gülünü olduğu kadar, sulak alanların varlığını da tehdit etmektedir. Bu sebeple Dünya Sulak Alanlar Günü’nde toplumu bilinçlendirmek, karar vericileri etkilemek açısından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Kaynak: Eskişehir.net Haber Merkezi