Eğitim Sen üyeleri 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci yarıyıl değerlendirmesi yapmak için Eğitim Sen Eskişehir Şubesi’nde bir araya geldiler.

Selin Çelik

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısında yaşanan gelişmeleri aktarmak amacıyla yapılan toplantıda açıklamayı Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan gerçekleştirdi.

Türkiye’de eğitim alanında uzun süredir ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Alkan, gerçekleştirdiği konuşmada 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısında bu sorunların artarak devam ettiğinin altını çizdi.

Alkan, Eğitim Sen olarak bu eğitim öğretim dönemindeki belirledikleri ana sorunların ise; çocuk haklarına yönelik tehditler, öğrencilerin beslenme sorunu, eğitimdeki ticarileştirme politikaları ve öğretmenlik meslek kanunlarındaki eşitsizlikler olduğunu dile getirdi.

Alkan, şunları kaydetti:

“Eğitim alanındaki gelişmeler, MEB’in sorunları çözme gibi bir derdinin olmadığını göstermiştir. Eğitime erişimde yaşanan sorunlar başta olmak üzere eğitimde dayatmacı politikaların sürmesi nedeniyle öğrencilerin ve öğretmenlerin mutsuz olduğu, öğretmenlerin güvencesiz çalışmaya zorlandığı, siyasal kadrolaşmanın devam ettiği, eğitimde farklı dil, kimlik ve inançların dışlandığı, eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da kötüleştiği bir eğitim sisteminin başarılı olması mümkün değildir. Eğitim sisteminde yaşanan sorunların ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmelerden ayrı ve bağımsız olmadığı açıktır. Eğitim Sen, eğitim hakkı mücadelesini sürdürmeye kararlıdır.”