Belediyeye ait işyerlerinin işletme hakkının herhangi bir ihale düzenlenmeden belediye şirketine ücretsiz tahsisi, yapılan incelemeler sonrasında şaibeleri de beraberinde getirdi.

AKP’nin önceki belediye başkanı Hamid Yüzügüllü’nün ve belediye başkan yardımcısı Hüseyin İlhan’ın belediye mevzuatına aykırı olacak şekilde ihale düzenlemeden belediye şirketine işletme hakkının ücretsiz devredilmesi; akabinde ilgili yerlerin şirket üzerinden kişilere ihale edilmesi belediye kaynaklarını ilgili şahısların zarara soktuğunu ortaya koymaktadır.

2021 yılında belediyeyi denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörün yapmış olduğu tespitlerde söz konusu durum, Belediye Mevzuatına aykırılık olarak nitelendirilmiş ve dönemin belediye başkanına ihtar edilmiştir.

Başkontrolörün hukuka aykırılığı tespit edip raporlama yapması üzerine önceki yönetim tarafından herhangi bir işlem tesis edilmediği ve o tarihten sonra da bedelsiz devirlerin artarak devam ettiği yapılan denetimler sırasında ortaya çıktı. Önceki dönem Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörünün tespitlerini düzelteceğine dair taahhüt vermesi sonrasında; kendisine veya ilgililere herhangi bir işlem veya ceza kesilmemesi ortadaki ihmali çok net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ortada belediye kaynaklarını zarara uğratmanın yanı sıra, kandırıldığı iddiasıyla mağdur edilen onlarca Sivrihisarlının da tepkisinin büyük olduğu belirtiliyor.

Hukuka aykırı olarak yapılan bedelsiz işyeri tahsislerin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı HABİL DÖKMECİ, şunları dile getirdi:
"Amacımız, Sivrihisarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın ve İçişleri Bakanlığı Başkontrolörün  belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var.
"Bu tespitler diyor ki:  belediyenin kendi şirketi bile olsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yapılmadan belediye meclis kararı ile belediyeye ait taşınmazın işletme hakkının devredilmesi veya kira verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle mevzuata aykırı olarak alınan yok hükmündeki meclis kararlarını yerine getirenlerin cezaya maruz kalacakları unutulmamalıdır."

Maliye Müfettişlerine özellikle yazı yazdığını belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, yazı sonucunu beklediğini ve gereken denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi