Eskişehir'in de içinde bulunduğu 10 şehir susuz kalacak Eskişehir'in de içinde bulunduğu 10 şehir susuz kalacak
  

"Değerli Çevre Dostları,

Sakarya ırmağının en uzun kolu olan ve şehrimizin içinden geçen Porsuk Çayı Eskişehir için hayati öneme sahip bir akarsuyumuzdur. Porsuk Çayı, kentimizin can damarlarından biri olmasının yanında, en önemli marka değerlerimizden biridir.

İşte bu önemin farkında olan başta Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneğimiz olmak üzere, bugüne kadar Porsuk Çayı havzasının kirletilmesi, yanlış tarım ve vahşi sulama uygulamaları nedeniyle can çekişmesi, balık ölümleri ve yosun tutması gibi sorunlara dikkat çekerek, yetkilileri gerekli denetimi yapmaları ve önlemleri almaları için çağrıda bulunmuştuk.

Ancak bugün aralarında Eskişehir’imizin de olduğu dokuz ile hayat veren, bir yaşam kaynağı olan, Porsuk Çayı’nın doğduğu yer olan Murat Dağı’nda siyanürle altın aranması için şirketin yeniden ÇED raporu başvurusu yaptığı haberini aldık.

Başta Gediz, Büyük Menderes, Sakarya, Salihli, Menemen Ovaları olmak üzere birçok verimli ovamızı sulayan 7 adet akarsu Murat Dağı’ndan kaynağını almaktadır. Bu illerimizde ve ovalarımızda yaşayan yaklaşık 10 milyon insanımız Murat Dağı’nın sunduğu nimetlerden doğrudan veya dolaylı olarak faydalanarak hayvancılık ve tarım yapmaktadır.

Murat Dağı’nda yapılacak altın araması Eskişehir’imizin de aralarında olduğu bölgenin eşsiz ekosistemini bozacak, canlıları zehirleyecek, Porsuk Çayı’mızı kurutacak, tarımsal üretim ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız çok büyük zarar görecektir.

İşte bu gerekçelerle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bilirkişi raporundaki “Murat Dağı’nda madencilik yapılamaz” tespitini görmezlikten gelmemelidir. Murat Dağı’nda altın aranması için tekrar yapılan ÇED başvurusuna derhâl iptal kararı verilmelidir.

Bizler yıllardır olduğu gibi bugün de bu mücadelenin yanında olduğumuzu ifade ediyor, Porsuk Çayı için tehlike oluşturacak Murat Dağı altın madenine karşı sonuna kadar kararlılıkla mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.

İl dışında bulunmam nedeniyle aranızda olamadığımı üzüntüyle paylaşıyor;

Eskişehir’imiz için çok kıymetli ve hayati önem sahip, tek su kaynağımız olan Porsuk Çayı’nın her ne gerekçe olursa olsun kirletilmesine ve yok edilmesine yönelik tüm etkenlerin ortadan kaldırılması konusunda Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneğimizin değerli üyelerinin de aralarında olduğu bu mücadelenin her zaman yanında olduğumu bir kez daha sizlerle paylaşıyor, açıklamaya katılan tüm çevre dostlarını yürekten selamlıyorum."

Dr. Jale Nur SÜLLÜ

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili