Resmi Gazete'de yayımlanan karar, araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesini öngörüyor. İhale dokümanları ve sözleşmelerin hazırlanmasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birlikte çalışacak.

Kamu hizmetinin devamlılığını sağlamak amacıyla, özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Karar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 8'inci maddesi doğrultusunda alındı.

TÜVTÜRK tarafından yürütülen motorlu araçların teknik şartlara uygunluğunun tespiti için yapılan araç muayeneleri hizmeti, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından özelleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmeti, özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi. 

Özelleştirme işlemlerinin, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun diğer hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

İhale dokümanlarında ve sözleşmelerde yer alacak hususlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlamak amacıyla, özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu karar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 8'inci maddesi gereğince alındı.

2021 yılında yapılan düzenlemeye göre, araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşmesinin bitiş tarihinden en az 5 yıl önce gerekli plan, proje ve altyapı çalışmalarının başlatılması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmıştı.

Bu çerçevede, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın araç muayene hizmetlerini özelleştirme kapsam ve programına dahil etmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021 yılında yapılan düzenleme ile araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresinin bitiminden en az 5 yıl önce gerekli planlama, proje ve altyapı çalışmalarının başlatılması gerektiği ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirlenmişti.

2024 yılı için belirlenen araç muayene ücretleri şu şekildedir: traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için 927,60 TL; otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork ve arazi taşıtları için 1.821,60 TL; kamyon, tır, çekici ve otobüsler için ise 2.432,40 TL. Özelleştirmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu ücretlerde de artış yaşanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi