"Bir daha yaşanmasın diye; 6 Şubat’tan ders alınsın, bilime ve mühendisliğe kulak verilsin" "Bir daha yaşanmasın diye; 6 Şubat’tan ders alınsın, bilime ve mühendisliğe kulak verilsin"

Laiklik ilkesi, 1924 Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihinde yapılan değişiklikle; 2. maddeye devletin nitelikleri olarak “TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir. Daha sonra 1961 Anayasası’nda ve son olarak 1982 Anayasası’nın 2. maddesinde laiklik ilkesi Cumhuriyetimizin nitelikleri arasına “TÜRKİYE Cumhuriyeti, toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” şeklinde yer almıştır. Anayasamızın 4. maddesinde laiklik ilkesi, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez temel nitelikleri arasında sayılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliği olarak laiklik, 5 şubat 1937 yılında anayasasının değiştirilmez hükümleri arasına girdi. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bu devrimin 87. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

"Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir"

Ataç mesajında; "87 yıl önce anayasamıza giren laiklik ilkesini her şartta her yurttaşımız için savunacağız. “Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir.” cümlelerine kurdu.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi