Sadece hekimlere yapılan zam artışının, ayrımcılığa neden olduğunu belirten Nesrin Ekici, “Bu özensiz tasarının düzeltilmesini beklerken, bir hatadır diye düşünmek isterken, bu kez tamamen geri çekildiğini gördük. Bizleri böyle yok sayan, hürmetsiz tutumları kabul etmiyoruz. Emeğimiz siyasilerin oyuncağı değildir” dedi. Sağlıktaki talepleri sıralayan Ekici, “Etkin bir sağlıkta şiddet yasası, COVİD-19 için meslek hastalığı yasası ve emekliliğe yansıyacak yaşanabilir bir ücret istiyoruz” şeklinde konuştu. Bir günlük uyarı grevinde olduklarını belirten Başkan Ekici, “Bugün burada haklarımıza sahip çıkmak ve halkın sağlığını korumak, kötü giden sağlık sistemine dur demek için bir günlük G(ö)REV’indeyiz” dedi.  Mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Ekici, “Rantın değil, insanın, emeğin, bilimin ve liyakatin önemli olduğu, bir sağlık sisteminde iyi hekimlik yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) da katıldı.