Oytun Süllü / Son Makaleleri

Oytun Süllü / Bütün Yazıları

Oytun Süllü

Bütün Yazıları

Oytun Süllü

Anayasa Mahkemesi ve İşleyişi

Anayasa yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin bu sıfatla ya da Yüce Divan sıfatıyla baktığı isler ve diğer faaliyetlerini içeren yargı koludur. Bu alanda görevli mahkeme de Anayasa Mahkemesidir. A. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri (AY.,m.148)...
22 Nisan 2021

Sağlık hakkı ve Covid-19 döneminde hasta hakları

Anayasamıza göre devlet, sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlayacak şekilde sunmakla yükümlüdür. Sağlık hakkı; güvenli ve içilebilir su kaynaklarına erişim ve yeterli...
08 Şubat 2021

Pandeminin zorunlu kıldığı uygulama: uzaktan çalışma

Genel Olarak Uzaktan çalışma; işçinin iş görme borcunu, işverenin iş organizasyonu içinde kalmak üzere daha zayıf bir bağımlılık ilişkisi içinde (uzakta) gördüğü iş ilişkisidir. İş Kanunu uzaktan çalışmayı; 'işçinin işveren...
17 Kasım 2020

İş İlişkilerinde “Yıllık Ücretli İzin” ve Uygulaması

Yıllık ücretli izin hakkı, işçilere sosyal amaçlarla sağlanmış önemli bir haktır. Her hak gibi, bunun da amacına uygun, belli ve düzenli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Yıllık izin hakkı vazgeçilemez, bir başkasına devredilemez,...
28 Eylül 2020

Estetik Müdahalelerin Hukuki Niteliği ve Hekimin Sorumluluğu

Toplumların sosyal kültürlerine ve zamana göre şekillenen güzellik anlayışı, tarih boyunca büyük değişimlere maruz kalmış ise de değişmeyen tek gerçek insanların her dönmede fiziksel olarak güzel ve kusursuz olma istekleridir. Günümüzde...
12 Mart 2020

Muvazaanın İspatı

Muvazaa(danışıklı işlem), mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 18'inci maddesi ile aynı doğrultuda düzenlenen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 19'uncu maddesinde mevzu bahis edilmektdir.Buna göre,”Bir sözleşmenin...
03 Şubat 2020

Mirasta mal paylaşımı ve mirasçılık

Genel olarak miras hukuku, kişinin ölümü gerçekleştiğinde vefat eden kişi ile sağ kişiler arasında hak ve hukuksal ilişkiler için bir köprü görevi görmektedir. (Ahmet KILIÇOĞLU- Miras Hukuku) Miras Hukuku hükümleri ancak ölüm halinde...
30 Ocak 2020

Kişisel Verilerin Kullanılıp İşlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILIP İŞLENMESİ İÇİN AÇIK RIZA BEYANI Gündelik hayatta gerçek kişilerin sıkça rastladığı kişisel verinizin kullanımına izin veriyor musunuz? Veyahut kişisel...
19 Ağustos 2019

Tüzel Kişilerde Organik Bağ

Tüzel kişi kavramı ,4721 sayılı Türk medeni Kanun’un  ikinci kısım ‘’ Tüzel Kişiler ‘’ başlıklı birinci bölümünün  47. Maddesinde  ‘’başlıbaşına bir...
04 Şubat 2019

Mal Rejimi

Mal rejimi, eşlerin kendine ve diğer eşe ait malvarlığına yönelik hak ve yükümlülükler ile eşler arasında herhangi bir sebeple mal rejiminin sona ermesi halinde eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri hakları tanzim...
08 Ocak 2019

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davalarının Karşılaştırılması

Muvazaaya dayalı tapu iptali davaları ile tasarrufun iptali davaları birbirinden çok farklı dava tipleri olsalar da uygulamada sık sık birbirlerine karıştırılmaktadır. Bunun en temel sebebi yüzeysel olarak birbirlerine benzemeleri ve...
20 Aralık 2018

Yaşam hakkının ortaya çıkış süreci ve önemi

Tarih boyunca insanların aklında her zaman bir hak ve özgürlük fikri yerleşik halde bulunmuştur.  Bireylere bugünkü kadar yoğun ve geniş hak ve özgürlükler tanınmasa da, ilk çağlardan beri insanlara...
10 Aralık 2018

İş Uyuşmazlıklarında (Zorunlu) Arabuluculuk

Bu hafta İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda Türkiyenin sayılı İş Hukuku duayenlerinden olan Prof. Dr. Ufuk AYDIN hocamızın arabulucuğa ilişkin yazısını yayınlayarak, bu konuda okurlarımızı aydınlatmak istedim. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA...
03 Aralık 2018

Hukukun Merkezi

Hukukun serüveni, insanın tarih sahnesine çıkışı ile başlayan ve mikro düzeyden makro düzeye bir gelişim eğrisi göstererek ilerleyen bir atılımdır. İnsanın düşünceyi keşfetmesi ve dolayısıyla onu çeşitlendirmiş...
26 Kasım 2018

Tacizin cezalandırılması için fiziksel temas olması gerekmez!

MÜNASİP THEMİS Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin tecessümüdür. Zeus'un Metis'ten sonraki ikinci karısıdır....
19 Kasım 2018
13
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@