Eskişehir'de iletişim ve nezaketi teşvik eden bir okul ikliminin oluşturulması amacıyla Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğünce "İletişim ve Nezaket Kulüpleri" kuruldu.

İlkokul, ortaokul ve liselerde kurulan kulüpler Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip.

Kulüp öğrencilerin "Nezaket Elçisi" olarak okulda nezaket ve iyiliği yaymak için çalışmalar yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin "Nezaket" içeren davranışlar edinmesi; pozitif psikoloji, sosyal, duygusal öğrenme, karakter ve değerler eğitiminin de bir parçasıdır. Öte yandan nezaketi teşvik eden bir okul ikliminin saldırganlık, şiddet ve akan zorbalığını önlemede işlevsel olduğunu gösteren birçok bilimsel veri bulunmaktadır. Birçok geleneksel zorbalık karşıtı program, çocuklarda kaygıya neden olan olumsuz eylemlere odaklanır. Bunun yerine öğrencilere nezaket ve şefkat hakkında bilgi edinerek düşüncelerini ve eylemlerini nasıl değiştirecekleri öğretildiğinde, bu beklenen ve doğal olarak arkadaşlıkla ödüllendirilen olumlu davranışı teşvik eder. Bu yönüyle nezaketi teşvik eden bir okul iklimi oluşturmayı amaçlayan iletişim ve nezaket kulüpleri alternatif bir zorbalığı önleme programı olarak kurgulanmıştır. İletişim ve Nezaket Kulübü etkinlikleri ile öğrencilerde birbirini önemsemeyi, şefkati, empatiyi ve saygıyı, başkalarına karşı takdir etmeyi, minnettarlığı ve öz farkındalığı geliştirmek hedeflenmiştir."

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen İletişim ve Nezaket Kulübü Projesi amacıyla ilgili olarak da şunlar kaydedildi;

"Nezaketi bir öğretim aracı olarak kullanmak ve öğrencilere yaşamları boyunca yanlarında taşıyacakları sağlıklı sosyal ve duygusal alışkanlıkları aşılamak, bireysel farklılıklara saygı değerini kazandırmak, Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında güncellediği öğretim programlarında tüm kademe ve derslerin öğretim programlarında öğrencilere kazandırmak üzere "Kök değerler" olarak belirlenen; "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik" değerlerinin kazanılmasına uygun bir sınıf ve okul iklimi oluşturmak, öğrenciler arasında şiddet ve zorbalığı önleme nihai hedefiyle okulda daha iyi bir topluluk oluşturmak, öğrencilerin öznel iyi oluşlarını arttırmak, yardımseverlik, saygı, empati gibi sosyal ve duygusal becerileri desteklemek, aidiyet duygusu, benlik saygısını yükseltmek, akran kabulünü arttırmak, öğrencilere birbirleriyle etkili iletişim kurmayı öğreterek, çatışmaları çözmelerini, duygularını ifade etmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını sağlamak, okulda nezaket kültürünü teşvik ederek, akranlar arası ve öğrenci ile öğretmen arasındaki bağları geliştirmek ve öğrencilerden topluma iyilik yaymak amaçlanmıştır."