Valilik duyurdu...

Eskişehir Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bazı etkinlikleri yasaklama kararı aldığını duyurdu.

ESKİŞEHİR 08.02.2021, 13:03
Valilik duyurdu...
banner11
banner223

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs riskinin önüne geçmek ve yayılmasını önlemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunun 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmamasını kararlaştırdığı STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler ile meslek odaları ve barolar tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesine karar verildi.

Ayrıca 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren düzenlenecek olan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri,  basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, afiş/pankart asma, protesto gösterileri vb. eylem/etkinliklerin de 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çin Halk Cumhuriyetinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran COVİD-19 salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu bilinmektedir. Dünyada büyük paniğe yol açan salgın hastalık ülkemizde de görülmüş, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla ülkemizde gerekli tüm önlemler alınmıştır.

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla hızlı bulaşabilen ve mutasyona uğradığı tespit edilen Koronavirüs (COVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden Valiliğimiz İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/105 sayılı kararında; Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler ile meslek odaları ve barolar tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Düzenlenmesi planlanan toplu etkinliklerin her ne kadar ülkemiz genelinde yürütülen aşılama çalışmaları başarı ile devam etmekte ise de tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizde de bu tarih itibariyle (04.02.2021) 2.508.988 vatandaşımızın virüse yakalanmasına ve 26.467 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği COVİD-19 pandemisinin yayılmasına ortam hazırlayabileceği değerlendirildiğinden;

Milli güvenlik ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayiş ile genel sağlığın korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesi ve yaygınlaşmasının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla,

Ülkemizin de taraf olduğu ve onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İfade Özgürlüğü ile Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü başlıklı maddeleri ile Türkiye Cumhuriyet Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı başlıklı maddelerinde yer alan amir hükümler ile belirlenen yasaklamalar ve sınırlamalar kapsamında,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesindeki; “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir”  ve 19. Maddesindeki; “Bölge valisi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde; ile bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir.” amir hükümleri ile,

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinde yer alan; “A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür. C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.” amir hükümleri uyarınca;

İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri,  basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, afiş/pankart asma, protesto gösterileri vb. eylem/etkinliklerin; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 08.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere (15) On Beş gün süreyle YASAKLANMASI  kararı alınmıştır."

Yorumlar (0)
20
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@