Söz konusu olayla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından acilen inceleme başlatılmış, detaylı ve titiz bir çalışma ile 96 aracın durumu açıklığa kavuşturuldu.

Büyükşehir'den yapılan açıklama şöyle:

“Söz konusu 96 araç ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan inceleme tamamlanmış, araçların durumu tespit edilmiştir.

1994 yılında Eskişehir Belediyesi Büyükşehir Belediyesi statüsü almış, Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri olmak üzere ayrılmıştır. Eskişehir Valiliği ayrılma işleminin hangi esaslara göre yapılacağını İl İdare Kurulu kararı ile bildirmiştir. İl İdare Kurulu kararı ile Eskişehir Belediyesi zimmetinde bulunan araçların envanteri yayınlanarak, bu araçların hangilerinin, hangi belediye devirlerinin yapılacağı belirlenmiştir.

Sayıştay denetçisinin 2020 yılı teftişi esnasında trafik tescillerinde Büyükşehir Belediyesine ait olarak listelenen ancak Büyükşehir Belediyesi Taşıtlar Hesabında bulunmayan 96 adet araçtan, 21 adedi 1994 yılında yayınlanan envanterde tespit edilmiştir. Geriye kalan 75 adet aracın 1994 yılı öncesinde devredilmiş, satışının yapılmış ya da hurdaya çıkarılmış olduğu, kısacası zimmetten çıkarılmış ancak trafik tescillerinden çıkarılmadığı görülmüştür.

İl İdare Kurulu envanterinden tespit edilen 21 araca ilişkin 1994 yılı sonrası kayıttan düşme, satış ya da devir işlemleri yapılmıştır. Bu işlemlere ait plakaları yazılı Encümen Kararları bulunmaktadır.

Söz konusu 96 araç için incelemelere devam edilmiştir. ESKİ Genel Müdürlüğü yönetim kurul kararları ve demirbaş esas defterleri de dahil olmak üzere, Büyükşehir Belediyesine ait 1960 yılından itibaren tutulan demirbaş esas defterlerine, 1985 yılından itibaren tüm Encümen kararlarına ulaşılmış ve incelemesi yapılmıştır.

Tarafımızca tekrar yapılan incelemeler neticesinde,

Sayıştay denetimleri devam ettiği esnada, kayıt silme işlemleri sonuçlandırılan 4 adet aracın evrakları teslim edilerek trafik tescillerinden düşülmesi sağlanmıştır. 2 adet aracın traktör olması, bir kamyonun üzerinde ağaç sökme vinci bulunduğundan, toplam 3 adet aracın iş makinası olarak Büyükşehir Belediyesinin Taşıt Hesabında değil, Tesis Makine ve Cihazlar Hesabında kayıtlı olduğu, 3 adet aracın ise Taşıtlar Grubu Hesabında kayıtlı olduğu ve halen kullanıldığı Sayıştay denetçisine belgeleri ve kayıtlarıyla ibraz edilmiştir.

Kalan araçlarla ilgili olarak,

 • 52 adet aracın hurda olarak teslim edildiği ya da kayıt silme işlemine tabi tutulduğu,
 • 2 adet aracın 1974 yılında, 1 adet aracın 1982 yılında satışlarının yapıldığı,
 • 1 adet aracın Alpagut Belediyesine,
 • 1 adet aracın Doğançayır Belediyesine,
 • 1 Adet aracın Beylikova Belediyesine,
 • 1 adet aracın Dümrek Belediyesine,
 • 1 adet aracın Yenipazar Belediyesine satış işlemlerinin yapıldığı,
 • 1 adet aracın İl İdare Kurul Kararı ile Odunpazarı Belediyesine teslim edildiği,
 • 4 adet aracın trafikten çekilme işleminin yapıldığı ruhsatlarında, trafikten çekilme yazdığı, aynı zamanda römork olarak Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı kayıtlarında olduğu anlaşılmıştır.
 • 76 adet araca ait kayıtlar 1960 yılından itibaren tutulan Demirbaş Esas Defterinden ve 1986 yılından itibaren de Encümen kararlarına bakılarak plaka yazan kayıtlardan tespit edilmiştir.
 • 1960-1972 yılları arasındaki modeller olan 20 adet araca ilişkin herhangi bir kayda ulaşılamamıştır. Ancak 26.12.1991 tarihinde Encümen marifetiyle hurda araç satış ihalesi yapıldığı ve bu satışta kayıtlara 85 bin kg. kamyon hurdası, 26 bin 500 kg. muhtelif araç hurdası bilgisi girildiği, hiçbir plaka ya da marka-model bilgisi yazılmadığı görülmüştür. Kaydına rastlanılmayan kalan 20 adet aracın bu satış işlemiyle hurda olarak satıldığı anlaşılmaktadır.