İş Kanununda Arabuluculuk Dönemi Başladı! 10 Soruda Arabuluculuk Nedir? Nasıl Uygulanacak? Cevaplıyoruz

     
İş mahkemeleri kanunu TBMM onayıyla yürürlüğe girdi. İlk kez anayasada arabuluculuk sistemi hukuksal olarak bu kanunla yer almakta. Peki işçi ve iş veren arasındaki arabuluculuk sistemi nasıl uygulanacak? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık.

 1.Dava Şartı Olarak Arabuluculuk.
mahkeme ile ilgili görsel sonucu
Dava açmadan önce arabuluculuğa başvurulma şartı yasallaştı. Arabuluculuğa başvurmadan dava açılması bu yasayla mümkün olmuyor.

2.Hangi Durumlarda Arabuluculuğa Başvurulması Gerekli?
sad people at work ile ilgili görsel sonucu
Kanuna göre kişisel veya toplu meslek sözleşmelerine dayanan emekçi, patron alacağı, taminat ve işe iade davalarında arabulucuya başvurulması şart olarak belirlenmekte.

4.Alacak veya Tazminatlar İçin Arabuluculuğa Başvurulacak Mı?
money ile ilgili görsel sonucu
Alacak veya tazminat talebi iş ilişkisinden kaynakladığı sürece arabulucuya başvurulabilecek. 

3.Çalışanın Arabulucuya Başvurması Gereken Durumlar Neler?
worker ile ilgili görsel sonucu
Kıdem, ihbar gibi tazminar ve pozitif mesai, yıllık müsade gibi ücret konularında arabulucuya başvuracak.

4.İş Verenin Arabulucuya Başvurması Gereken Durumlar Neler?
İlgili resim
İş veren alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce aracıyabaşvuracak.

5.Arabulucuk Sonunda Anlaşma Sağlanmazsa Ne Yapılacak?
boss  worker disagreement ile ilgili görsel sonucu
Arabulucuk faaliyeti sonunda anlaşma sağlanamadığına dair tutanakla veya aracıya kadar onaylanmış bir örnek tutanak ve dava dilekçesiyle dava açma talep edilebilecek. Bu zorunluluğa uyulmazsa duruşma davacıya son tutanağın bir haftalık kesin zaman içinde mahkemeye sunulmasını, huysuz takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını taşıyan davetiye gönderecek. İhtarın gereği yerine getirilmezse dava dilekçesi karşısında tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek.
Arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek.

6.Arabuluculuğun Uygulanmadığı Durumlar Nelerdir?
work security ile ilgili görsel sonucu
Meslek kazası ve iş hastalığından kaynaklı durumlarda arabuluculuk uygulanmayacak. Bu durumlarda kaynaklı somut, manevi davaları, bunlarla ilgili rücu davalarında arabuluculuk uygulanmayacak.

7.Arabulucuya Başvurulduğunda Ne Kadar Zaman İçinde Sonuç Alınır?
arabulucu ile ilgili görsel sonucu
Başvurudan itibaren 3 hafta içinde sonuçlanacak şikayet. Ek zaman talebi edilebilmekte yasa bu süreyi 1 haftayla sınırlıyor.

8.Arabuluculuya Başvuru Sonrası Taraflardan Birine Ulaşılamazsa Süreç Nasıl İlerleyecek?
intermediator ile ilgili görsel sonucu
Taraflara ulaşamaması halinde görüşme ve anlaşma yapılamayacağı için arabuluculuk faaliyeti sona erer. Bu tip durumlarda arabulucunun durumu bağlı bulunduğu arabuluculuk bürosuna bildirmesi gerekmekte. Geçerli mazeret göstermeden ilk toplantıya katılmayan taraf kısman veya tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu olacak. 
Her iki tarafta katılmazsa ilk toplantıya;yargılama giderlerini kendileri karşılayacak. Taraflar, arabuluculuk sonunda anlaşırsa arabuluculuk ücreti, belirtilen tarifeye göre, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacak.

Arabuluculuk sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya 2 saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hallerinde, 2 saatlik ücret tutarı ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

9.Arabuluculuk Ücreti Ne Kadar?
ödeme yapmak ile ilgili görsel sonucu
2017 yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre bir saatlik ücret miktarı 120 tl olarak belirlenmiştir. İlave her saat 90tl.

10.Arabulucu Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir?
expert witness ile ilgili görsel sonucu
Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan, arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeleyecek, komisyon başkanlıklarına bildirecek.
Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderecek.

Eskisehir.net
ETİKETLER: eskişehir yaşam

YORUMLAR